Spring naar inhoud

Uw bedrijf is voortdurend in beweging. Het is constant aan veranderingen onderhevig. Sommige dingen veranderen omdat u dat zelf wilt, want het kan beter, effectiever. De meeste veranderingen worden echter bepaald door invloeden van buiten.

Economische teruggang, een werknemer wordt ziek, de overheid legt u nieuwe regels op of verandert de oude. Uw bedrijf moet daardoor inkrimpen of juist uitbreiden, krijgt er meer administratieve rompslomp bij.

Over het algemeen worden veranderingen bepaald door mensen. Want een bedrijf bestaat uit mensen die door hun doen en laten van grote invloed zijn op de wijze waarop uw bedrijf functioneert. En dat is waar Outplacementbureau Werkcontact sterk in is, in de menselijke factor.

Want de mens is immers de maat van alle dingen.

Dat is overigens ook de bedrijfsfilosofie van Werkcontact.

Werkcontact ziet u en uw werknemers als de spil van uw bedrijf. Daar waar mensen (samen) werken, zijn heldere afspraken en duidelijke lijnen een voorwaarde om tot een effectieve en prettige werkomgeving te komen.

Werkcontact zet zich in om daar waar het nodig is te helpen bij het oplossen van problemen, maar vooral ook om die te voorkomen.

Werkcontact opereert op de volgende gebieden:

   Preventie

   Re-integratiediensten (1e en 2e spoor)

   Vaardigheidstrainingen

   Jobhunting

   Outplacement

   Bemiddeling bij geschillen

   Personeeldiensten

Werkcontact zet zich op alle gebieden van re-integratie in om mensen te helpen, begeleiden en adviseren op de weg terug naar de arbeidsmarkt. Om die weg te vinden, staan veel mogelijkheden ter beschikking.

Op het gebied van terugkeer naar werk kan Werkcontact u een grote verscheidenheid aan hulp, begeleiding en scholing bieden.

Of het gaat om een individueel traject waarbij u de regie van het proces in handen houdt of om sollicitatietraining, iedere vorm van ondersteuning wordt zorgvuldig doordacht en op uw situatie toegerust. Dat is dus dienstverlening zonder toeters en bellen. Dus geen inzet van overbodige interventies.

https://www.outplacementbureau.nl

Na de start van de financiële crisis hebben veel bedrijven in lastige tijden gezeten. De grotere bedrijven hebben zich in de meeste gevallen met een aantal aanpassingen overeind kunnen houden, daar waar de kleinere ondernemingen in de meeste gevallen zijn gesneuveld. Één van die aanpassingen zou een reorganisatie geweest kunnen zijn. Dit is een verandering die optreed in de organisatie, met als doel het besparen van kosten door in de ergste gevallen mensen te moeten ontslaan. De reorganisatie heeft bijna altijd wel gevolgen voor de werknemers. Het is echter niet altijd het geval dat deze direct ontslagen zullen worden, maar er kan ook bijvoorbeeld een verhuizing noodzakelijk zijn of dat er meerdere locaties/ ondernemingen zich samen zullen voegen. Er zijn diverse varianten van reorganisaties binnen de organisaties die plaats kunnen vinden. Je hebt de reorganisatie waar er kritisch wordt gekeken hoe er bespaard kan worden op de werknemers. Mochten er arbeidsplaatsen geschrapt worden, dan wordt er meestal gezorgd voor een outplacement, waarbij de werknemers begeleid worden bij het zoeken naar een nieuwe baan. De andere manier is dat er lagen binnen de organisatie onder de loep worden genomen. Het is dan mogelijk dat er lagen zich gaan samenvoegen. Bijvoorbeeld dat een leidinggevende die werkzaam is onder een manager geschrapt wordt en dat de manager al deze taken overneemt. De laatste variant is dat één persoon meerdere taken uit gaat voeren. Een receptioniste gaat bijvoorbeeld ook de administratie van het bedrijf voeren. Op deze manieren worden er op de kosten bespaard en zullen er zo min mogelijk werkplaatsen verdwijnen. Tijdens een reorganisatie wordt er een afspiegelingsbeleid toegepast waar alle leeftijden van de werknemers in categorieën worden verdeeld. Er wordt daarna naar de duur van het dienstverband gekeken. De werknemers die als laatste zijn aangenomen worden dan als eerste ontslagen. Hierdoor blijft de verandering binnen het bedrijf gecontroleerd verlopen. Lees hier meer over op www.carrierepoort.nl.

Voor meer info : https://carrierepoort.nl/