Spring naar inhoud

De startende ondernemer en de behoefte aan een ondernemingsplan

U vraagt zich kennelijk af wat de meerwaarde is van een ondernemingsplan. Om kort te zijn, de ondernemer die minder dan 3 jaar staat ingeschreven bij de KVK wordt namelijk gezien als starter door de bank. Hij heeft dus een ondernemingsplan nodig als hij een aanvraag voor financiering in wil dienen bij zijn huisbankier, Qredits, private investeerders of crowdfundplatformen. Het business plan is niet alleen belangrijk voor de financier maar ook voor u zelf: u begrijpt zodoende uw markt en uw positie daar in, uw concurrenten en substituten, de sterktes en zwaktes van uw bedrijf intern en de mogelijkheden en bedreigingen extern. Het bedrijfsplan is dus een richtinggever bij het uiteindelijk betreden van uw markt en de mogelijkheden daar in.

Ondernemingsplan door ons op maat laten maken

U heeft het al druk genoeg met alle voorbereidende werkzaamheden voor uw op te starten onderneming zoals het opvragen van offertes, verzekeringen vergelijken, zakelijke bankrekeningen vergelijken, bezoeken aan de KVK, verrichten van acquisities, bezoeken van leveranciers etc. Er is dan weinig tijd om een plan te schrijven met uitputtend marktonderzoek en/of er is bijvoorbeeld beperkte financiele kennis aanwezig zijn om de financiele hoofdstukken uit te werken. Maar wees niet bang, dit alles hoeft u niet zelf te doen, u kan namelijk door ons kantoor uw ondernemingsplan laten maken volledig en op korte termijn.

Voor vrijwel iedere startende ondernemer bieden wij deze dienst als kleinschalig gespecialiseerd kantoor. Wij geloven er heilig in dat vrijwel elke branche of nieuw concept cijfermatig en met voldoende research onderzocht en bepaald kan worden. Met ruim 14 jaar ervaring met het schrijven van ondernemersplannen op maat zijn wij op de hoogte van de wensen van financiers, makelaars, de IND, de RVO, waarborgfondsen en Orden van Advocaten bij een ondernemersplan. Juist omdat we op de hoogte zijn van al hun eisen behalen wij een score van ruim 90% met onze plannen.

Naast het desk-research, de confrontatiematrix,de concurrentie-analyse en de balansen, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen verschaffen wiij ook bedrijfs- en fiscaal advies gedurende het gehele traject. In het ondernemersplan worden de toekomstige omzetten verkregen aan de hand van openbare statistieken zodat voor de fianncier duidelijk is dat deze omzetten ook haalbaar zijn. Derhalve scoren we op elk punt van de financieringsfactoren, oftewel de verlaging van de kans op default. Laat ons u ook adviseren welke factoren dat zijn en hoe u daarop in kunt spelen.

Begeleiding tot aan financiering

Is er geen spaargeld beschikbaar als dekking bij de bank dan is het wel nog mogelijk om het bedrijfsplan in te dienen bij microkredietorganisatie Qredits, kleinere financieringskantoren of private investors (private equity). Bij private equity zijn er minder vereiste zekerheden maar dient u wel rekening te houden met afstaan van een aandelenbelang. We kunnen u hier in adviseren.

Van elke partij in de markt kennen wij de specifieke wensen en hoe zij het bedrijfsplan graag ingericht willen zien. Of dat nu de IND, de makelaar of de investeerder betreft, wij kennen ze. Bij makelaars scoren wij altijd. Met ons business plan kan bijna altijd het gewilde pand worden gehuurd of gekocht.

Praktisch advies waar u echt wat aan heeft

We verstrekken ook belasting- en bedrijfsadvies zodat de startende ondernemer de juiste tools en know-how verkrijgt om verder te gaan. Met ons advies kan de ondernemer makkelijker de informatie ordenen welke hij nog te verwerken krijgt en hoeft hij of zij niet wekenlang het wiel opnieuw uit te vinden. We verschaffen het kader om nieuwe info makkelijker te verwerken. Deze gewonnen tijd kan zodoende gebruikt worden om effectiever en efficienter te ondernemen. Maak gebruik van onze deskundigheid en bel ons direct.

Voor meer info : https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl

De bouwsector is een lastige sector om in te ondernemen. In deze sector zijn namelijk meer regels dan in andere branches. De vele regels en wetten die opgesteld zijn in verschillende branches komen de ondernemers niet ten goede. Er is weinig voordeel uit te behalen. De meeste regels leggen verplichtingen voor waar de ondernemer zich verplicht aan moeten houden. Veel ondernemers ervaren regels dan ook als een blokkade en niet als een privilege. Hoe minder regels er zijn, hoe meer een ondernemer kan doen.

Naast de normele wetgeving waar een bedrijf zich aan houden moet, is er ook vaak een cao van toepassing. De cao bouw is een cao met meer regels dan andere branches. Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met veiligheid. In de bouw werk je veel op hoogtes, met apparatuur en vaak met verschillende weersomstandigheden. Dit maakt een deel van de bedrijfsvoering daarom soms moeilijk of onmogelijk. Als het regent mogen dakdekkers bijvoorbeeld niet het dak op. Je begrijpt natuurlijk dat dit werkgevers geld kost, omdat de werknemers wel betaald moeten worden ongeacht of ze stil zitten. De vele regel maken het ondernemers soms moeilijk.

Om de ondernemers het wat makkelijker te maken zijn er bedrijven die hen het werk uit handen wil nemen. Op deze manier kan jij deze regels en wetten goed in de gaten houden zonder er teveel bij stil staan. Je kan bijvoorbeeld administratieve en juridische zaken uitbesteden. Je kan bijvoorbeeld een consultant hr gebruiken. 

Het is belangrijk om te kijken wat je kan uitbesteden ter ondersteuning van de corebusiness. Het is irrelevant om iets te ondersteunen wat al ondersteuning moet bieden. Hierdoor heb je een constante factor en iemand die van buiten uit naar je bedrijf kijkt. Het is iemand die kijkt naar je bedrijfsprocessen en misschien zelfs wel tips kan geven over onderdelen en krijg je iets te horen waar je zelf nooit stil bij hebt gestaan.

Voor meer info : http://www.cbbs.nl/

Natuurrampen – Grote gevolgen

De gevolgen van natuurrampen ziet u regelmatig terug op de televisie of in de social media. Ze zijn ver van uw bed maar voor de slachtoffers van deze rampen is het de harde realiteit van de dag. Wij werken in kwetsbare regio's waar regelmatig natuurrampen en conflicten voorkomen. Deze landen missen de middelen en de capaciteit om de gevolgen van een ramp het hoofd te bieden.

Recente natuurrampen

De zeebeving van 2004 in Indonesië, hier verloren 230.000 mensen hun leven door met name de enorme vloedgolf die het gevolg van de zeebeving was.

Nabij Port-au-Prince (Haïti) kwamen meer dan 300.000 inwoners om als gevolg van aardbeving in 2010 met een kracht van 7,0 op de momentmagnitudeschaal.  

Bij Fukushima (Japan) werd een zeebeving gevolgd door een tsunami, deze teisterden de kernreactor en richten een enorme schade aan.

Ook jij kan iets doen, help mee!

Cordaid Mensen in Nood spant zich in om mensen in bij dit soort natuurrampen zo veel mogelijk bij te staan en te helpen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken, denk daarbij aan doneren, schenken met belastingvoordeel, geld nalaten en steunen vanuit een bedrijf. Bekijk hier de verschillende mogelijkheden en help ons te helpen.

Voor meer info : https://www.cordaidmenseninnood.nl/natuurrampen/