Index Gids
Image default
Dienstverlening

Wat valt onder civiele techniek?

Civiele techniek is een uitgebreid vakgebied dat een breed scala aan diensten en taken omvat. Het wordt vaak gebruikt voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van openbare werken zoals wegen, bruggen, kanalen, dammen, luchthavens, rioleringssystemen, pijpleidingen, structurele onderdelen van gebouwen en andere grote infrastructuurprojecten. Civiel ingenieurs moeten hun ontwerpen ook integreren met de natuurlijke omgeving en bij de bouw van deze projecten rekening houden met de effecten op ecosystemen. Net als Ingenieursbureau Maters en de Koning en vele andere ingenieursbureaus in Nederland richten zij zich op de infrastructuur van mens en maatschappij.

Welke vaardigheden horen bij civiele techniek

Civiele techniek vereist talrijke vaardigheden van professionals die op dit gebied werkzaam zijn. Bouwkundig ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van sterke structuren die bestand zijn tegen krachten van zowel door de mens veroorzaakte als natuurlijke bronnen, zoals wind of aardbevingen. Geotechnische ingenieurs bestuderen de bodemgesteldheid in de ondergrond om te bepalen of bepaalde bouwmaterialen of funderingen geschikt zijn. Transportingenieurs plannen efficiënte routes voor reizen via wegen, spoorwegen en waterwegen, terwijl milieuingenieurs milieugegevens bestuderen om het effect van voorgestelde projecten op de luchtkwaliteit en de watervoorraden te beoordelen. Daarnaast moeten civiel ingenieurs tijdens hun werk ook rekening houden met andere factoren, zoals kosteneffectiviteit, duurzaamheidsprincipes en wetgeving inzake grondgebruik.

De taken

De taken van civiel ingenieurs zijn talrijk en moeten worden uitgevoerd om een project tot een goed einde te brengen. Om te beginnen moeten zij het project opsplitsen in afzonderlijke taken die binnen bepaalde budgettaire grenzen moeten worden uitgevoerd. Tijdens deze fase worden cruciale beslissingen genomen over de beste verdeling van arbeid en materiaal, die de volgende stappen in het proces bepalen. Andere belangrijke stappen zijn landmeting voor potentiële ontwikkelingslocaties; analyse van de bodem of hydrologische omstandigheden; voorbereiding van plannen en tekeningen; ontwikkeling van concepten en ideeën; beheer van bouwschema’s; aanschaf van materialen en apparatuur; en naleving van overheidsvoorschriften en veiligheidsnormen van organisaties als OSHA (Occupational Safety & Health Administration).

Zodra alle stukken bij elkaar zijn gebracht, zien civiel ingenieurs toe op de testprocedures die voorafgaan aan de uiteindelijke beoordeling en goedkeuring door overheidsinstanties, voordat een project in gebruik kan worden genomen of beschikbaar kan worden gesteld voor openbaar gebruik. Dit benadrukt nog eens waarom het zo belangrijk is dat civieltechnische professionals een uitgebreide kennis hebben van het bouwrecht en beschikken over probleemoplossende vaardigheden die nodig zijn om onvoorziene problemen tijdens elke fase van de voltooiing snel aan te pakken. Al deze inspanningen zijn uiteindelijk gericht op het creëren van constructies die betrouwbaar genoeg zijn voor het dagelijks leven en toch betaalbaar genoeg voor algemeen gebruik binnen gemeenschappen wereldwijd, waardoor het een van de meest vitale rollen is die de mens vandaag de dag speelt in termen van zijn invloed op de samenleving in het algemeen.