Spring naar inhoud

Welke soorten therapie zijn er?

Welke soorten therapie zijn er?

Psychologie is een vakgebied wat erg breed is, met veel verschillende stromingen. Een psycholoog houten in opleiding doorloopt tijdens zijn  of haar studie alle vakgebieden van de psychologie, zodat er een brede basiskennis is voor alle richtingen. Na de jaren van alle kennis vergaren, dienen de psychologen een specialisatie te kiezen: deze staan hieronder uitgelegd.

  1. Klinische psychologie

De klinische psychologie is de bekendste vorm van therapie. Deze vorm van psychologie houd zich vooral bezig met de bekendste stoornissen, zoals depressie of angststoornissen. Als klinische basispsycholoog kun je werkzaam zijn bij de GGZ, maar ook kun je bij andere bedrijven of instellingen aan de slag

  1. Kind- en jeugdpsychologie

De richting kind- en jeugdpsychologie houd zich, logischerwijs, bezig met de stoornissen van kinderen. Deze vorm van psychologie houd zich echter ook bezig met de normale ontwikkeling, verstoorde ontwikkeling, psychopathologie en hulpverlening aan kinderen. Naast het verschil in de stoornissen met volwassenen, is er ook aandacht voor gedragsverandering en bepaalde vaardigheden. Een goede psycholoog amersfoort kan een kind wat anders zou ‘ontsporen’ weer de goede kant op leiden.

  1. Arbeids- en organisatiepsychologie

Deze vorm van psychologie is enorm breed. Deze richting is niet zozeer gericht op gedragsproblemen maar richt zich zoals de naam al doet suggereren vooral op het welzijn van de werknemer binnen het bedrijf. Deze vorm van psychologie wordt dus ook dikwijls gebruikt om de prestaties van werknemers te optimaliseren.

  1. Klinische neuopsychologie

Deze richting van psychologie richt zich vooral op afwijkende hersenfuncties of biologisch redenen achter een stoornis. Spraak, geheugen of motoriek zijn onderdelen die deze psychologen onderzoeken.

  1. Cognitieve psychologie

Deze psychologie houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de mens denk, of hoe hij of zij informatie verwerkt. De kennis van de cognitie wordt uiteindelijk gebruikt om oplossingen te bedenken voor problemen waar mensen tegen aan lopen, zoals het bedenken van een gebruikersvriendelijker concept.

Voor meer info : https://piekerpoli.nl/