Spring naar inhoud

Alles over outplacement

Het traject

Het procesverloop van outplacement binnen drie simpele stappen toegelicht:

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en verhaal vangen. Ook wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit moment glashelder gecreëerd.

Nieuwe eenheidsstatuut

 

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

 

Anciënniteit 

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe personeel?

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u daarna te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een bedrijf die meer daarna 20 werknemers heeft en minder vervolgens honderd werknemers binnen een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als vele werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en personeelslid niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de personeelslid of legio weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse werknemer In welke gevallen je na je ontslag wel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een nieuwe beroep begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer dan 30 jaargang geleden getekend in Amerika En daarop kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Tegelijkertijd is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het dienstbeëindiging, Het signaleren van verlangen en competenties en sollicitatie opvang.

Voor meer info :